PÍSEK ŽABČICE - těžební společnost

Předmětem naší činnosti je:

  • Těžba písků a štěrků včetně jejich úpravy a zušlechťování - písek, štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, drcené kamenivo, recyklát.
  • Provozování skládek - ekologicky nezávadné odpady, zemina, stavební suť, beton, cihly aj.
  • Doprava - nákladní autodoprava, rozvoz písku, štěrku, drceného kameniva a jiných sypkých materiálů, odvoz inertních odpadů, přeprava, manipulace a uložení materiálů při zemních pracích.
  • Zemní práce související s výstavbou - RD, BD, průmyslové objekty, infrastruktura, silnice a dálnice, zpevněné plochy pro zakládání staveb.
  • Rekultivace a revitalizace - likvidace důlních děl a sanace starých ekologických zátěží.
  • Meliorace - úprava rybničních hrází, říčních břehů, tvorba retenčních nádrží a odbahňování rybníků.

Kompletní přehled produktů a služebPískovna Žabčice

Pískovna Žabčice