O firmě

PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o.

Společnost je ryze česká těžební společnost založená v roce 1994 se sídlem v Žabčicích. Obec Žabčice se podílí svými 3% obchodního podílu na vlastnictví firmy, zbývající obchodní podíl vlastní ZEPIKO spol. s r.o. Společnost se zabývá na vysoké profesionální úrovni činností prováděnou hornickým způsobem, dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů, podnikáním v oblasti nakládání s odpady, vnitrostátní nákladní autodopravou a prováděním zemních prací, rekultivací aj.

Společnost je členem koncernové skupiny ZEPIKO GROUP. Propojenými osobami v ZEPIKO GROUP jsou tyto společnosti:

  • ZEPIKO spol. s r.o. – těžební a obchodní společnost
  • TRANSBETON s.r.o. – výroba, distribuce a čerpání betonových směsí
  • PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. – těžební společnost provozující pískovnu Žabčice, dceřiná společnost firmy ZEPIKO spol. s r.o.
  • ZEPIKO RETAIL s.r.o. – obchodní a developerská společnost
  • ZEPIKO INVEST s.r.o. – obchodní a developerská společnost

Předmět podnikání

  • obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů provádění v souvislosti s jejich vyhledáváním a dobývání a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů, prováděné k tomuto účelu prostřednictvím osoby se zvláštním povolením
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných

Využití produktů a služeb

Škála využití námi nabízených sypkých materiálů, jimiž jsou písek, štěrk, štěrkopísek, kamenivo, štěrkodrť a zemina je velmi široká. Hlavní produkce spočívá především v tříděných, vodou praných a dehydrovaných materiálech, které jsou zbaveny jemného podílu odplavitelných částí a tím získávají širší technologické využití např. pro výrobu vysoce kvalitních betonových směsí, malt, suchých směsí či v cihlářském průmyslu. Dále nabízíme zemní práce, bourací práce včetně demolice objektu nebo budovy, rekultivace, revitalizace, sanace ekologických zátěží, meliorace či odbahňování rybníků a jiných vodních nádrží.

Betonářské štěrky a písky dodáváme nejen provozovnám firmy TRANSBETON s. r. o., ale i konkurenčním výrobcům betonových směsí. Dále jsou jednotlivé frakce tříděného či netříděného štěrkopísku využívány jako násypový, zásypový nebo podsypový materiál. Nelze však opomenout skutečnost, že štěrkopísek je ve velkém množství odebírán také v netříděné formě a to zejména na výstavbu infrastruktury jednotlivých krajů. Stavby, na které byl tento matriál dodáván jsou např. rychlostní komunikace R52 Brno-Pohořelice-Mikulov, dálniční obchvat města Olomouc R35 a Lipník nad Bečvou a v současné době dálnice D1 Vyškov-Kojetín-Kroměříž-Přerov.

Kompletní přehled produktů a služebPískovna Žabčice

Pískovna Žabčice